1917 УСТАНАК У ТОПЛИЦИ И ЈАБЛАНИЦИ – Новица Пешић, Добросав Туровић и Предраг Павловић